Bo Hauch

Født 1954, er uddannet som datalog og biolog fra Roskilde Universitet i 1981 og har arbejdet med softwareudvikling i mere end 35 år – mest som udvikler, men også som projekt- og gruppeleder.

Har i alle årene arbejdet ud fra en holdning om at slutbrugerene er dem der ved hvad et godt produkt er for dem – selvom man under tiden selvfølgelig kan og skal foreslå nye vinkler.
Har arbejdet med extreme programming og agile software udvikling i 10 år, og ser specielt muligheden for hurtig justering af planlægningen (som er formaliseret med product backlog, sprints og scrummøder) som vigtig for hurtig udvikling af gode anvendelige softwareprodukter.
Er i udpræget grad teamspiller.
På det tekniske plan er pair programming, automatiseret test og continuous integration og deployment noget af det vigtigste for at levere gode og anvendelige løsninger til tiden.
Teknisk erfaring blandt meget andet: Windows, Linux, Mobiltelefoni, SOAP Web services, C#, Java, Databaser (MySql, Oracle, SQLServer).

Kontakt:
bo.hauch@bestbrains.dk
mobil: +45 4256 7755

Bo Hauch

Bo Hauch