Bedre IT i det offentlige - en utopi?

Du hører regeringens leder fortælle: Vi havde et prestigeprojekt, som skulle gå i luften på en bestemt dato. Da dagen oprandt virkede systemet ikke. Det var meget pinligt for mig og regeringen.

Lyder det som noget, der kunne være sket i Danmark?

Hvad siger du så til fortsættelsen?:

Da vi opdagede at projektet var gået galt, sendte vi bud efter de dygtigste IT folk vi kunne finde. De dannede et SWAT-team, og i løbet af de næste 3 måneder løste de problemerne og nu kører det.

Vi fandt ud af, at problemet i høj grad skyldes, at vi troede, at IT skal indkøbes på samme måde som man køber blyanter og inventar. Da vi nu har erkendt, at det ikke er vejen frem, og vi fik så gode resultater med SWAT-teamet, har vi lavet et permanent kontor med de dygtigste IT-ingeniører og designere. De har fået til opgave at sikre, at borgerne får ordentlig IT-service fra det offentlige.

Sandt eller falsk?

Sandt, men ikke i Danmark.

Se lige denne video med Præsident Obama. Du behøver ikke at se det hele. Start omkring 9.05 og forsæt i 6 minutter til ca. 15:00 (det kan være du bliver hængende, for det er virkelig spændende)

Det her er en oplagt idé til en regering, der gerne vil være populær hos borgerne og løse nogen af tidens store problemer. Man kunne starte med at spørge Skatteministeren og Beskæftigelsesministeren, som begge har store IT-budgetter og store udfordringer, hvad der skal til, for at tage et tilsvarende initiativ i Danmark?

Kontoret hedder i øvrigt US Digital Services og de har lavet en “playbook” med 13 regler for bedre IT i det offentlige:

Her kan man bl.a læse følgende punkter:

  • Forstå hvad folk har brug for
  • Adressér hele forløbet, fra start til slut
  • Gør det simpelt og intuitivt
  • Anvend Agile og iterative metoder
  • Anvend kontrakter og budgettering der understøtter levering
  • Automatisér test og deployment
  • Udpeg én leder og hold vedkommende ansvarlig

Læs selv mere her