Motiver din indre elefant til et agilt kulturskifte

Det er skønt, at mange både store og små organisationer kaster sig over de agile metoder. For der er meget at hente både i højere produktivitet og i medarbejderglæde. Men det er trist, at så mange af dem aldrig når målet og ender med en amputeret halvhjertet agil variant. Andre giver helt op og vender tilbage til mere traditionelle projektmetoder som man trods alt er vant til - på godt og ondt.

Men jeg tror på, at vi kan gøre det bedre. Jeg føler mig sikker på, at succesraten i de agile forandringer kan øges, hvis vi griber forandring lidt anderledes an. Mange organisationer fokuserer på de konkrete agile teknikker og de forandringer i udviklingsprocessen, som de medfører. Og bevares, de forskellige agile teknikker er bestemt vigtige. De er heller ikke helt så nemme at udføre godt, som det umiddelbart kan virke, så der er nok at gabe over. Men der er faktisk noget, der er langt vigtigere og endnu sværere - nemlig kulturskiftet! Bag de agile teknikker ligger der et kulturgrundlag, der bygger på et anderledes værdisæt. Hvis ikke man gør noget for at få indarbejdet dette værdisæt i virksomheden, er det svært - hvis ikke umuligt - at nå i mål med den agile drøm.

 

Kulturskiftet er vigtigt, hvis forandringen skal slå rod

Der er mange grunde til, at det er vigtigt at få kulturen med. Organisationens kultur bestemmer hvilke selvfølgeligheder, der ikke stilles spørgsmålstegn ved. Kulturen understøtter det værdigrundlag, som vi baserer vores beslutninger på, når vi bliver presset. Kulturen fastlægger hvad vi finder værdifuldt, og hvordan vi behandler hinanden.

Det er naturligvis ikke alt i organisationens kultur, der skal laves om - det tror jeg ikke en organisation ville kunne overleve. Men efter min mening er det alpha og omega i enhver agil forandring at sætte fokus på kulturskiftet. Der ligger simpelthen et andet tankesæt bag de agile metoder. Disse skal æltes ind i organisationens kultur for at de agile teknikker kan slå rod. Uden denne modning og forankring af det nye agile tankesæt i organisationen, bliver det svært at opnå de forjættede forbedringer i produktudviklingen. Den agile forandring handler altså ikke blot om at lære at gøre tingene agilt, men om at blive agil i sin tankegang.

 

Husk at få elefanten med på turen

Når organisationer står overfor et forandringsprojekt vender de sig ofte mod klassiske modeller for forandring - du ved den med den lysende platform og den brændende vision ... eller er det omvendt? Jeg vil i stedet anbefale, at man søger visdom i "Switch: How to change things when change is hard" af brøderne Dan og Chip Heath. 

I denne bog beskrives forandringen via en metafor med en rytter på ryggen af en elefant, der sammen betræder forandringens rute. Metaforen er i øvrigt lånt fra en anden interessant bog "The Happiness Hypothesis” af Jonathan Haidts, og den illustrer forholdet mellem vores ubevidste impulser og lyster (elefanten) forsøgt holdt i kontrol af vores rationelle bevidsthed (rytteren). Heath brøderne fremlægger i bogen ni gode anbefalinger. De første tre handler om, hvordan man kan hjælpe rytteren -  altså støtte det rationelle i os, der skal guide os på vejen. De næste tre handler om, hvordan man kan motivere elefanten - altså få vores følelser og ubevist impulser til en trække i den rigtige retning. Og de sidste tre anbefalinger handler om, hvordan man kan gøre vejen lettere - altså hvordan man kan implementere små tiltag, der gør det nemmere at træffe de rette valg, i stedet for de forkerte.

Netop ved at lægge vægt på hvert af de tre elementer - vores rationelle bevidsthed, vores følelses magt og betydning af at gøre de rette valg nemme - gør Heath brødrenes anbefalinger i Switch en forskel, der kan være med til at sikre successen i den agile forandring.

Hvis du er blevet interesseret i at lære mere om Switch, så vil jeg klart anbefale at læse bogen, men du kan få en lille 3 minutters forsmag fra Dan Heath selv i denne video.

Eller hvis du bliver mere inspireret af tegnevideo-stilen, så giver denne 8 minutters video en kort opsummering af bogens pointer.

 

Tak for opmærksomheden, vil du høre mere?

Det agile kulturskifte er et emne jeg vil prøve at behandle nærmere i en række artikler i den kommende tid. Hvis du er interesseret i at høre mere, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Hvis ikke du kan eller har lyst til at vente, er du naturligvis også velkommen til at ringe eller skrive til mig. I mellemtiden så god fornøjelse med den agile forandring.

Nino Stokbro Ag
Agil konsulent, BestBrains
+45 314 314 21
nino.stokbro.ag@bestbrains.dk